Tải về

NetForVBA.zip - (2.47 MB) v4.0.2.1 cập nhật lúc 14:55 25/12/2019


Làm sao để cài đặt?

  • Bước #1: Tải file ZIP ở trên về máy tính của bạn.
  • Bước #2: Giải nén file ZIP ra thư mục cài đặt của bạn (Ví dụ: "C:\NetForVBA\", đừng để nó ở Desktop hoặc ở thư mục Downloads!)
  • Bước #3: Chạy file "Cài đặt - Install (Run as administrator).bat" bằng cách click phải chuột và chọn menu "Run as administrator"
  • Xem hướng dẫn bằng hình ảnh tại đây